SZKOŁA EKOLOGICZNA

Koncepcja modernizacji wnętrza sali konferencyjnej w szkole podstawowej

Inwestor: Szkoła Ekologiczna w Zielonej Górze
Autor: arch. Grzegorz Kmiecik
Powierzchnia użytkowa: 120 m²
Kubatura: 372 m³
Lokalizacja: Zielona Góra

Widok na salę konferencyją przed modernizacją
Sala konferencyją przed modernizacją - widok od przodu
Sala konferencyjna po modernizacji - widok od przodu
Widok na salę konferencyjną po modernizacji
Sala po modernizacji - widok na sufit
Sala po modernizacji - widok na mównicę
Sala po modernizacji - widok zza mównicy
Sala po modernizacji - widok zza mównicy #2
Sala po modernizacji - widok z końca sali
Sala po modernizacji - widok na całą salę
Projekt modernizacji sali konferencyjnej - rzuty sali i sufitu
Kategoria: .